0:00 | 0:44
Det tror professor ved Norges Handelshøyskole, Katrine Løken.

Hver år går det flere årsverk tapt i Norge enn i noe annet land vi kan sammenligne oss med. – Det må lønne seg å jobbe, sier Løken: