Vi ligger nemlig på avfallstoppen i Europa, kun slått av Danmark. Det viser nettstedet Miljøstatus, som Miljødirektoratet lanserer i dag - på det som er verdens miljødag.

Men om vi fortsatt kaster for mye søppel - er trenden mer positiv for Norge når det gjelder klimaforurensning. Det har vært en nedgang i utslipp fra industri og bedring av luftkvaliteten de siste årene.
Flere kanaler