Det får NTB bekreftet fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Så langt i år har EU to ganger bedt Norge om hjelp til å få relokalisert migrantene, begge gangene har Norge sagt nei.

Avslaget er blant annet begrunnet med at relokalisering kan få flere personer uten beskyttelsesbehov til å legge ut på reise over Middelhavet, som igjen kan bidra til å opprettholde et marked for smuglere.

Flere saker

- Kan bli krise i eldreomsorgen - Det er en potensiell krise for eldreomsorgen at to av tre helsefagarbeidere jobber deltid. Onsdag 17.07 2019
Flere kanaler