Det får NTB bekreftet fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Så langt i år har EU to ganger bedt Norge om hjelp til å få relokalisert migrantene, begge gangene har Norge sagt nei.

Avslaget er blant annet begrunnet med at relokalisering kan få flere personer uten beskyttelsesbehov til å legge ut på reise over Middelhavet, som igjen kan bidra til å opprettholde et marked for smuglere.

Flere saker

- Dom viser at barnevernet er i krise - Flere dommer i Menneskerettighetsdomstolen viser at det norske barnevernet er i krise. Tirsdag 19.11 2019
Flere kanaler