Det er noe av det som kommer frem etter at Norges Bonde- og småbrukerlag har sendt inn DNA-prøver av norske ulver til analyse.

Det er ulv i Slettåsflokken i Trysil som ifølge prøvene kan stamme fra en dyrepark.

Øystein Flagstad ved Norsk Institutt for naturforskning sier det er umulig å kommentere dette fordi han ikke kjenner metodene som har brukt.

Men han sier til TV 2 at det virker både rart og oppsiktsvekkende.

Flere kanaler