Det viser den nye PISA-undersøkelsen for 2018 som ble lagt fram i formiddag.

Spesielt gutter gjør det dårligere i lesing sammenlignet med tre år siden, og ligger på et så lavt nivå at det kan få konsekvenser for videre utdanning og jobb.

Undersøkelsen viser også at jentene scorer jevnt over bedre enn guttene på alle nivåer.

Flere kanaler