Hele 49,8 posent av de spurte i videregående skole sier de er enig eller delvis enig i at de lærer bedre ved å lese på papir, mens bare 18,2 prosent er uenig.

Det kommer frem i en ny rapport fra Sintef på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

I Norge brukes det milliarder på nettbrett og datamaskiner, men undersøkelsen viser altså at flest elever vil ha papirbøker.