• 29.11.10
    Stedfortredende sanitetssjef i Forsvaret
    1 min
  • 29.11.10
    Stedfortrendende sanitetssjef i Forsvaret
    0 min

- Forsvaret vil fra nå av jevnlig legge fram skadetall, sier stedfortredende sanitetssjef Per William Bratlie-Jensen. Han understreker at det er viktig for Forsvaret å ha oversikt over skadeomfanget for å kunne forebygge.

 

- Dette er viktig både for den enkelte soldat, men ikke minst er det viktig for å sikre bedt mulig stridsevne for Forsvaret, sier Bratlie-Jensen til P4.

 

Tidligere har Forsvaret kun ført oversikt over skadde i strid - Men skadene i strid utgjør kun 4 % av de totale skadene viser oversikten, som nå presenteres for første gang.

- Vi har store og tunge kjøretøy og ikke minst mange type våpen. Det er derfor viktig å ha fokus på sikkerhet også inne i leiren.


827 skader er registrert side 2003 og Skadestatistikken kommer på bordet etter at P4 avdekket at Forsvaret ikke hadde noen samlet oversikt over skadeomfanget. Men heller ikke den nye statistikken er god nok innrømmer Forsvaret selv. Den skiller nemlig ikke mellom alvorlige og lettere skader. Nå jobber Forvaret med å skaffe seg bedre oversikt.

 

- Dette står høyt på vår dagsorden nå, sier Bratlie-Jensen.

 

- Hvorfor har dere ikke prioritert dette tidligere?

 

- Det er et ressursspørsmål for det krever mye å lage slike oversikter. Men dette vil vi prioritere nå, sier han.

 

DE FEM VANLIGSTE SKADENE:

Skader blant norske soldater i Afghanistan siden 2003.

 

1. Skader i ankel og fot 109

2. Hodeskader 91

3. Skader på hånd og håndledd 78

4. Skader i kne og legg 62

5. Brannskader og etseskader 49

 

Totalt: 827 skader

 

9 norske soldater er drept.

32 av de skadde er skadd i strid.

 Kilde: Forsvaret