VEIDE FOR LITE: Flere av de som har fått erstatning etter fedmeoperasjon hadde for lav BMI til å bli operert.
VEIDE FOR LITE: Flere av de som har fått erstatning etter fedmeoperasjon hadde for lav BMI til å bli operert. Foto: Shutterstock
Flere av de som har fått erstatning etter fedmeoperasjoner veide for lite da de fikk innvilget inngrepet.

Det viser tall P4 Nyhetene har fått fra Norsk Pasientskadeerstatning som i de siste fem årene har behandlet 118 erstatningskrav fra fedmeopererte. I 33 av sakene fikk klagerne erstatning og erstatningssummen er på totalt 11 millioner kroner.

- Veide for lite
- Vi har gitt medhold til 13 personer der vi mener operasjonen ikke burde vært gjennomført, enten fordi de ikke hadde høy nok BMI eller at de hadde andre medisinske utfordringer som tilsier at de ikke burde blitt operert, sier kommunikasjonsdirektør i Norsk Pasientskadeerstatning, Øydis Ulrikke Castberg.

Det kreves en BMI på 40 for å få innvilget en gastric bypass eller en BMI over 35 hvis pasienten har andre fedmerelaterte sykdommer. 

Døde etter operasjonen
Feilbehandlingen kan få alvorlige konsekvenser. I fem av de 33 sakene der søkerne fikk erstatning døde pasientene som følge av operasjonen. 

- Andre sliter med varige plager som for eksempel oppkast, diare og problemer med å få i seg nok næring. Noen har måttet fjerne milten eller magesekken, forteller Castberg.

I andre saker fikk søkerne medhold fordi operasjonene ikke var utført etter god medisinsk praksis, andre har fått komplikasjoner som ikke er fulgt opp på en tilstrekkelig måte.

- Kjente komplikasjoner gir ikke erstatning
85 av de som krevde erstatning etter fedmeoperasjoner fikk avslag. 

- Denne type operasjon er det flere kjente og til dels alvorlige komplikasjoner knyttet til som pasienten kan oppleve som problematisk i hverdagen. Men det er ikke det samme som at man har rett til erstatning for da må det ha skjedd en feil i helsehjelpen, forklarer Castberg.

Kjente komplikasjoner ved en gastric bypass er lekkasjer, blødninger og tarmslyng.

- Dersom pasienten har fått god informasjon om disse komplikasjonene, og inngrepet og oppfølgingen har vært riktig gjennomført vil plagene i etterkant anses som en risiko som pasienten må akseptere, sier Castberg.

Av alle 118 erstatningssakene som gjaldt fedmeoperasjon hadde 89 blitt behandlet i det offentlige og 29 i den private helsetjenesten. Av de 33 sakene der søkerne fikk innvilget erstatning hadde 17 blitt operert i det offentlige, 16 i det private.

- Tror det er en "quick fix"
- På en måte høres det ut som et lavt tall, men det er et altfor høyt tall. Ingen burde blitt operert når det ikke er indikasjon for det for disse operasjonene kan gi alvorlige bivirkninger noe det tydeligvis har gjort her, sier professor ved Universitetet i Oslo og leder av Senter for sykelig overvekt ved sykehuset Vestfold, Jøran Hjelmesæth.

Han mener komplikasjoner etter en slik operasjon kan være verre for folk som ikke trenger denne operasjonen enn for de som faktisk trenger den.

- De som har så stor grad av overvekt at de burde ha nytte av en operasjon blir i de fleste tilfeller grundig informert om bivirkninger. Mens flere av de som blir operert uten å møte kriteriene kanskje ikke tenker på bivirkninger i det hele tatt og tenker at dette er en "quick fix", sier Hjelmesæth.

Professoren tror flere tenker på denne operasjonen som en enkel utvei.

- Jeg tror veldig mange tror det. Og hvis du ikke blir grundig informert og kanskje kontakter operatører som tjener penger på dette så er det ikke sikkert de er så opptatt av å fortelle om bivirkningene fordi de skal selge en operasjon, sier professoren.

- Er det strenge nok kriterier for å få en slik operasjon?

- Kriteriene vi har i dag er basert på mange års erfaring internasjonalt. Men det er klart det kan skje at vektgrensene blir noe redusert, men da etter en grundig vurdering og da må folk bli grundig informert om bivirkninger, sier Hjelmesæth.

- Er ikke en slankeoperasjon
- Fedmeoperasjon må være siste utvei fordi det er mange kjente komplikasjoner.

Det sier leder i Landsforeningen for overvektige, Mari-Mette Graff. Hun sier hun verken kan eller vil spekulere i hvorfor noen blir innvilget en operasjon de ikke innfrir kriteriene for.

- Det er utrolig mange overvektige som sliter veldig med stigmatisering. Hvis de da øyner en mulighet til å få en slankere kropp kan de tenke at dette er en slankeoperasjon. Men det er det ikke, dette er et inngrep for de med sykelig fedme, sier Graff.

Hennes oppfatning er at mange tenker på dette som en mulighet for slanking, ikke som er irreversibelt kirurgisk inngrep.

- Dessverre har jeg møtt folk som lurer på hvor mange liter fett som blir sugd vekk i en slik operasjon. De har da ikke skjønt at dette er et kirurgisk inngrep i mage- og tarmsystemet som regulerer hvor mye mat du klarer å ta til deg, sier Graff.

Hun sier at det for Landsforeningen for overvektige er viktig at det gjøres grundige medisinske vurderinger slik at pasienter er trygge på at dette er et nødvendig inngrep. 
Flere kanaler