Per nå er fire personer fra Askøy innlagt. Ingen av disse skal være kritisk syke.

Totalt har 65 personer vært innlagt. 15 av disse var barn.

Flere kanaler