I snitt pantet hver nordmann 214 flasker i 2019. Snittet for 2020 blir trolig enda høyere, skal vi tro tallene.
I snitt pantet hver nordmann 214 flasker i 2019. Snittet for 2020 blir trolig enda høyere, skal vi tro tallene. Foto: Shutterstock
0:00 | 1:05
– Dette er en rekord, sier Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum, som eier og drifter panteordningen.

Fra årsskifte og fram september i år ble det pantet 929.625.902 flasker og bokser, viser tall P4-nyhetene har fått fra Infinitum. På samme tid i fjor var det pantet 812.885.777 flasker og bokser, noe som utgjør en økning på over 116 millioner.

Betydelig endring fra mars

Etter det ble innført nye pantesatser i 2018 har Infinitum sett en jevn stigning i pantingen. Maldum sier han ikke hadde forventet en slik kraftig økning da landet delvis ble stengt ned denne våren.

– Det har vært en betydelig endring fra mars, april og mai, som er ganske uventet. Den er knyttet direkte til korona, sier han.  

Rekordhøye 92 prosent av alle kjøpte flasker og bokser blir pantet, ifølge tall fra september i år. Det er en økning på over to prosentpoeng fra januar.

– Det er en formidabel økning på så kort tid, forteller Maldum, som understreker at pantegraden var på et høyt nivå fra før.

Færre svenskebokser, men mer boksepant

Den største økningen er det boksene som har hatt, til tross for at det har blitt færre brusbrett fra Sverige de siste månedene.

Av alt panteautomatene tok inn i 2019, var sju prosent utenlandske brus- eller ølbokser. Men etter at grensene mot Sverige stengte, har den utenlandske andelen gått ned til under to prosent, ifølge Maldum. 

– Det vil si at nesten alle drikkevarer man kjøper nå er norske produkter med norsk pant. Og det gjør nok noe med motivasjonen til å levere flaskene inn til panteautomaten, forklarer Maldum. 

PANTEGRAD
Pantingen har økt jevnt de siste årene, men spesielt etter koronakrisen inntraff landet. Foto: Infinitum

Infinitum-sjefen tror også at folks endrede hverdag under koronakrisen også kan ha påvirket pantevanene:

– Nå sitter folk som regel hjemme med en mindre gruppe folk, og da går man nok lettere fra å tømme boksen til å putte den i posen – sammenlignet med en normalsituasjon, der man er noe mer på farten, og ender med å kaste boksene i parken eller på bensinstasjonen.

Langt forbi EU-mål

EU har satt som mål at 90 prosent av alle plastflasker og bokser skal bli pantet innen 2029. Det målet nådde Norge i fjor.

Likevel skulle Maldum gjerne sett at folk pantet enda mer.

– Vi har jo et mål om å få inn alt, vi vil jo ha en pantegrad på 100 prosent. Det er det absolutt beste, både for miljøet og ressursbruken, for dette er jo verdifullt materiale som vi skal ha tilbake, sier Maldum.
Flere kanaler