0:00 | 0:35
I en fersk utredning om kollektivtrafikken i Oslo anbefales det å bygge to tunneler slik at lokal-, region-, og godstog bruker hver sine skinneganger.

Det er Ruter, Jernbaneverket og Statens Vegvesen som har utredet hvordan kollektivtrafikken i Oslo bør utvikles fram mot 2060. De foreslår to togtunneler, en fra Oslo Sentralstasjon til Lysaker og fra Nationaltheateret til Alnabru.

- Kan ikke vente lenge
- Det skal skje mye på jernbanen, det skjer mye allerede nå. Da er disse perspektivene med tunnel veldig spennende for det vil virkelig øke kapasiteten på jernbanen, sier samferdselsministeren til P4 Nyhetene.

Solvik-Olsen vil at Stortinget gjør forslaget om til reelle planer så fort som mulig:

- Vi kan ikke vente i ti år før vi setter i gang. Nå skal utredningen behandles i Stortinget, men jeg mener det er naturlig å legge planene inn i neste Nasjonal Transportplan, sier statsråden.