Teknisk Ukeblad får opplyst at helikopteret brukes til opplæring.

Norge nå mottatt sju helikoptre av typen AW101.

Flere kanaler