Der kommer det fram at å forlate EU uten en avtale kan føre til dyrere mat, drivstoff og strøm, og problemer med å få tak i medisiner.

I verste fall kan det også ta over to dager for lastebiler å krysse grensen.

Flere kanaler