Hans skal bli førstestatsadvokat hos Riksadvokaten, kommer det frem i en pressemelding.

Hvem som overtar som Økokrim-sjef er ikke avklart. Assisterende Økokrim-sjef er Hedvig Moe.

Flere kanaler