Matilsynet fant regelbrudd hos mer enn halvparten av de inspiserte svinebesetningene.
Matilsynet fant regelbrudd hos mer enn halvparten av de inspiserte svinebesetningene. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:49
- De sakene som antas å kvalifisere til en fengselsstraff, de skal anmeldes. Det sier fagansvarlig for dyrevelferdskriminalitet i Økokrim, Tone Strømsnes Olsen til P4-nyhetene. 

Strømsnes Olsen legger til: - Dyr, de er tause og forsvarsløse, de kan ikke selv fortelle hva de utsettes for. 

Mattilsynet la tirsdag frem en rapport etter å ha gjennomført tilsyn hos 582 svinebesetninger de siste to årene - og de fant regelbrudd hos over halvparten. 

Nesten 1 av 4 av de undersøkte gårdene gav ikke syke og skadde dyr god nok oppfølging. Live Kleveland i Dyrevernalliansen mener bøndene må holdes ansvarlig i grove tilfeller. 

- Mattilsynet burde anmelde flere forhold, da kan politiet i alle fall få muligheten til å vurdere om det er grunnlag for å opprette straffesak, sier  Kleveland. 

Leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming ser alvorlig på situasjonen. - Hvis norske bønder driver i klar strid med regelverket så er det klart at dette må følges opp, sier Gimming.