FÆRRE BARN: Det er færre barn og stadig flere eldre i Norge. Her fra barnetoget i Oslo sentrum 17. mai.
FÆRRE BARN: Det er færre barn og stadig flere eldre i Norge. Her fra barnetoget i Oslo sentrum 17. mai. Foto: NTB scanpix
0:00 | 0:44
Gjennomsnittsalderen i Norge øker for hvert eneste år. 

Det siste året har snittalderen økt med 0,23 år og nå er gjennomsnittsnordmannen 40,3 år gammel, viser en fersk befolkningsanalyse fra Statistisk Sentralbyrå.

- Færre fødte og færre døde
- Forklaringen på den stadig aldrende befolkningen er færre fødsler og veldig lav dødelighet, sier seniorforsker ved SSB, Lars Dommermuth.

Hver kvinne føder i gjennomsnitt 1,56 barn. Analysen viser at tallet på døde har holdt seg svært stabilt de siste fem årene, på mellom 40.000 og 41.000 personer. Antall fødte har falt fra 59.000 i 2014 til 55.000 i 2018.

- Det vi ser at det er store fødselskohorter som nå har passert 40 år. Det er de som er født i 1969. I tillegg har vi etterkrigsbarna så uansett vil vi få en såkalt eldrebølge de neste årene, sier Dommermuth.

Forsørgerbyrden, det vil si hvor mange pensjonister det er per yrkesaktiv nordmann har økt og er nå på 0,29. Det betyr at flere unge må forsørge de eldre.

- Blir enda eldre
De store fødselskohortene fra 1969 og etterkrigstiden gjør at gjennomsnittsalderen vil fortsette å øke, mener forskerne.

- Det er mulig at økningen i aldring vil dempes litt dersom det fødes flere barn igjen. Men vi får en aldring uansett om det blir født flere barn nå de neste årene og forsørgerbyrden vil også øke, sier Dommermuth.

Fra 2018 til 2019 ble det cirka 5400 færre barn og unge og rundt 22400 flere eldre over 65 år.