«Hovedstyrets beslutninger om utelukkelse ble tatt på bakgrunn av tilrådinger fra Etikkrådet», heter det i en pressemelding fra Norges Bank.

Ytterligere fire selskaper er satt under observasjon etter mistanke om brudd både på kullkriteriet og på menneskerettighetene.

Flere kanaler