Nå får ikke dyr alltid helsehjelpen de trenger, dette kan bli bedre om dyreforsikring blir obligatorisk, mener Veterinærforeningen.
Nå får ikke dyr alltid helsehjelpen de trenger, dette kan bli bedre om dyreforsikring blir obligatorisk, mener Veterinærforeningen. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:55
- Obligatorisk forsikring og ID-merking av kjæledyr gir dyrene garanti for at de får hjelp når de trenger det.

Det sier veterinær og fagsjef Ellef Blakstad i Den norske veterinærforeningen til P4-nyhetene.

Veterinærforeningen har kommet med flere innspill til regjeringens nye dyrevelferdsmelding, der de blant annet foreslår disse endringene.

- Dyr går lenge uten helsehjelp
- Vi ser jo at manglende forsikring veldig ofte leder til problemer både for dyreeier og for dyrene, sier Blakstad. 

Blant annet at dyr kan gå lenge med kroniske plager som tannpine, leddplager og overvekt, uten å få helsehjelp.

Kostbart med dyr
På sikt ønsker Veterinærforeningen også å innføre obligatoriske helsesjekker, for eksempel en gang i året. Alt dette vil koste dyreeierne, og gi penger til veterinærene. Men Blakstad sier det ikke er for å tjene penger:

- Det er utelukkende med tanke på dyrets beste. Det å skaffe seg dyr koster penger, og det burde ikke komme overraskende på noen. Obligatorisk forsikring kan tydeliggjøre ansvaret man tar på seg når man skaffer et dyr, sier Blakstad. 

Han viser til at alle dyr har krav på hjelp når de blir syke eller skadde, og at den enkleste måten å løse det på er ved å ha forsikring.

Mange fordeler med ID-merking
Obligatorisk ID-merking vil gi et offentlig register der det er mulig å se om dyrene er forsikret eller ikke. Veterinærforeningen ser for seg å starte registeret for hunder, og så gradvis utvide med flere kjæledyr. 

De mener det er mange fordeler ved å merke alle kjæledyr med en liten chip. Blant annet at det er lettere å finne eieren til dyr som er på rømmen eller har blitt dumpet, eller for eiere å finne igjen dyr de har mistet.  

- Samtidig blir det vanskeligere å smugle dyr. Og ved sykdomsutbrudd blir det lettere å spore hvor smitten har kommet fra. I tillegg blir det lettere å forebygge useriøs avl på dyr med arvelige lidelser, sier Blakstad.
Flere kanaler