Det er tre prosent færre enn året før og det laveste antallet oppklarte lovbrudd siden 1990-tallet, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Sju politidistrikter hadde en nedgang i antallet oppklarte saker.

Flere kanaler