Ikke alle ansatte setter pris på at det drikkes en del alkohol i forbindelse med jobbfester.
Ikke alle ansatte setter pris på at det drikkes en del alkohol i forbindelse med jobbfester. Foto: Shutterstock
0:00 | 1:00
Mer enn hver tiende arbeidstaker i Norge, 12 prosent, opplever drikkepress i jobbsammenheng.

Og like mange sier de ikke går på sosiale arrangementer med jobben på grunn av for mye alkohol, og at de føler seg sosialt ekskludert, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Uteblir
Direktør i Akan kompetansesenter, som jobber med rusproblematikk på arbeidsplassen, Elisabeth Ege, sier alkohol er et problem for mange.

- Det å utebli fra sosiale arrangement på grunn av alkoholbruk er ganske alvorlig, sier Ege til P4 Nyhetene.

Rundt tre av ti i undersøkelsen sier de ønsker alkohol på jobbarrangementer.

- Det er en kjensgjerning det at alkohol får oss til å slappe av litt. Vårt budskap er ikke at ledere skal slutte å spandere alkohol på sine ansatte, men at man må ha en bevissthet på hvor grensen går, sier Ege.

Seniorforsker ved Folkehelseinstiuttet, Inger Synnøve Moan, sier mange også mener alkohol blant annet styrker arbeidsmiljøet.

- Moderat forbruk er det stor aksept for, men med en gang det blir beruselse og større mengder så blir en mer restriktiv, sier Moan.

Ta praten
Ege i AKAN sier alkoholbruk er et tema det er vanskelig å snakke om og ta opp på jobben.

- Jeg tror ledere og kollegaer ikke en gang vet at det er en eller flere på arbeidsplassen som ikke ønsker å gå på festene på grunn av for mye alkohol. Mitt råd er å snakke om temaet før festen og ikke etterpå, sier hun.

I undersøkelsen svarer 17 prosent at all servering av alkohol i jobbsammenheng må unngås av hensyn til de som ikke drikker.