I 2017 ble ordningenes varighet strammet inn. I oppropet heter det at endringene har gitt svært uheldige belastninger, både for den enkelte som er syk og for kommunenes økonomi, melder Dagsavisen.

Arbeids- og sosialdepartementet har på sin side tro på at justeringene vil føre til raskere avklaringer og økt overgang til arbeid, men understreker at Nav har fått i oppdrag å evaluere ordningen.

Flere saker

Vinn hjertestarter til ditt idrettslag
Vinn hjertestarter til ditt idrettslag Torsdag 22.08 2019
Flere kanaler