Hver dag ankommer i snitt 14.000 reisende til Norge, og dette skaper køer på teststasjonene.
Hver dag ankommer i snitt 14.000 reisende til Norge, og dette skaper køer på teststasjonene. Foto: Shutterstock
  • 20.07.21
    Over 200.000 uvaksinerte til Norge
    0 min
  • 20.07.21
    Over 200.000 uvaksinerte til Norge
    0 min

Siden 5. juli, da reiserådene ble opphevet, har reisende både inn og ut av landet økt betraktelig. 


Tall P4-nyhetene har hentet fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) viser at 215.796 personer hittil har reist inn i Norge uten å være vaksinert mot koronaviruset.

Dette er personer som ikke er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og som dermed må regisertrere og teste seg ved ankomst. 

Enorm pågang på Gardermoen
- Gardermoen er ikke bygget for en global pandemi, så det er plassutfordringer.

Det sier Daniel Sørlie, som leder Dr.Dropins teststasjon på Gardermoen. I helgen har det vært lange køer på flyplassen, og med liten plass til teststasjonen har folk måttet stå opp mot to timer i kø.

- Det er annerledes å reise nå. Man kan heller kanskje tenke at man er veldig heldig som får lov til å reise, og heller tåle litt ventetid når man ankommer Norge igjen, sier Sørlie. 

Han sier de forsøker å holde ventetiden så kort som mulig, men med flere og flere reisende, mener han folk bare må ha tålmodighet. 

- Vi kniper noen titalls positive prøver hver eneste dag, så det er tydelig at testingen fungerer etter hensikten. Det er viktig at de som ikke er vaksinert faktisk tester seg når de ankommer. 

Køene i Sverige også like lange som før

Sverige er blant landene hvor store deler av de reisende kommer fra, og på Svinesund har det vært jevn strøm ved grenseovergangen. 

Siden reiserådene ble opphevet har 14.000 personer testet seg ukentlig her, og dette fører også til mye venting.

- Folk må regne med kø på opp mot en time store deler av døgnet, sier Jostein Stø, leder for teststasjonen. 

Selv om flere regioner i Sverige og Danmark stadig skifter farge på smittekartet, mener Stø folk vil fortsette å reise over Svinesundgrensa. 

- At flere land og regioner i Europa nå blir røde kan jo redusere trykket noe, men det er ikke noe vi har merket ennå.


Flere kanaler