Det viser tall som ble lagt frem i dag.

Samtidig har 2900 meldt seg inn.

Årsaken til medlemsfallet er trolig at det har blitt enklere å melde seg ut, gjennom en ny internettjeneste.
Flere kanaler