Når seksuelle overgrep skjer er det det oftest de nærmeste i familien som er overgripere.
Når seksuelle overgrep skjer er det det oftest de nærmeste i familien som er overgripere. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:56
I mange overgrepssaker er overgriperen i familie eller nær slekt.

Dette gjelder for over halvparten av overgrepsofrene, viser tall Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, har fått av sentrene mot incest og seksuelle overgrep.

- Det knyter seg i magen når vi tenker på det, sier leder ved Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep i Tromsø, Lene Sivertsen.

Sivertsen mener mange ikke ønsker å vite om slike saker. Selv møter hun daglig offer for incest og seksuelle overgrep. 


Barns nærmeste familie

Tallene viser at 28 prosent av overgrepene begås av offerets far, mor, stefar eller besteforelder.

- For mange av disse barna er den personen som har gjort noe med dem også den personen de går til for å søke trøst når de har opplevd noe kjipt, sier Sivertsen.

Det tar derfor gjerne tid før både barn, ungdom og voksne forteller om det de har opplevd. Dette bekrefter også Bufdir. 

Far, stefar og bestefar er overgripere

Avdelingsdirektør i Bufdir, Tove Brusgaard, sier menn i familien gjerne står for flertallet av overgrepene.

- Det er absolutt flest mannlige overgripere som rapporteres til disse senterne, sier Brusgaard. 

13 prosent som oppgir at overgriper er far, mens bare tre prosent sier overgriper er mor. 

Seks prosent oppgir også stefar som overgriper. Fem prosent har blitt utsatt av overgrep fra en besteforelder, og 15 prosent fra en nær slektning. Videre har ni prosent blitt utsatt for overgrep av et søsken og ett prosent av et stesøsken.

- Må snakke om at dette skjer i norske hjem

Sivertsen ved Støttesenteret i Tromsø mener mange ikke tør å tenke på at slike overgrep faktisk skjer. 

- Jeg tror mange av oss slår av radioen, klikker oss videre til neste nyhetssak, fordi virkeligheten blir for vanskelig, sier Sivertsen. 


Flere kanaler