0:00 | 0:54
- Mange aktører innen norsk varehandel er trege med å komme seg på nett og dermed kan mange arbeidsplasser gå tapt.

Det sier innovasjonsforsker og førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI, Peder Inge Furseth, som har forsket på norsk netthandel.

Tre av ti uten netthandel
Tall fra handelens hovedorganisasjon Virke viser at 35,3 prosent av norske butikker er uten nettbutikk.

- En tredel har altså ingen salg på internett. Den prosenten er ganske høy, sier Furseth.

Han sier at det er mye bra å si om norsk varehandel.

- Men de er trege med å ta i bruk ny teknologi som har vært tilgjengelig i en årrekke. De satser for lite på innovasjon og nå er kundene i ferd med å endre sine handlevaner og handler mye mer på nett enn før. Da er ikke norske nettbutikker klare i tide, sier BI-forskeren.

- Vil handle mer hos utenlandske aktører 
I fjor handlet nordmenn for 36,5 milliarder kroner på nett, en vekst på 14 prosent sammenligna med 2015, viser tall fra Virke. Tallene viser også at hver femte krone nordmenn netthandler for går til utenlandske aktører.

Andelen norske butikker uten netthandel har falt fra 44 prosent i 2014 til 35,3 prosent i 2016. Bransjen har skjerpet seg, men Furseth mener det går for sakte.

- Økningen i kjøp på nett har vært fem ganger større enn økningen kjøp i fysiske butikker hvert år de siste tre årene. Flere nordmenn vil handle enda mer på nettbutikker i utlandet. Etterspørsel etter varer i norske butikker vil gå ned og jeg frykter at vi vil se en økt arbeidsledighet innen varehandelen i løpet av overskuelig fremtid, kanskje bare en to-tre år fram i tid, sier førsteamanuensisen.

Virke: Vi er langt fremme
- Vi opplever at veldig mange aktører i mange bransjer er langt framme i skoene. Det å bruke teknologi handler ikke bare om nettbutikk, men også om å automatisere på varelagre og slikt, sier direktør i Virke, Harald Andersen.

Han mener det handler mer om å ta i bruk ny teknologi enn om det å ta i bruk nettbutikk.

- Viktigere er det å opprette en digital kommunikasjonskanal med kundene sine. Måten vi forstår netthandel på vil endre seg om noen år og dermed er ikke den løsningen en velger i dag moderne om noen år, uttaler direktøren.

Og dermed, forklarer han, er det en del aktører i bransjen som kvier seg for å bruke mye penger på å utvikle nettbutikker nå.

- Noen er litt famlende i møte med den teknologiske utviklingen fordi den går så fort at de er redde for å pådra seg investeringer i dag som i løpet av kort tid vil være ulønnsom. Såpass is i magen tror jeg en skal ha, sier Andersen.

- Kan gjøre lite selv
Han mener også det er lite norske butikker selv kan gjøre for å hindre at utenlandske aktører tar over mye av nordmenns netthandel.

- Tre av fire kjøp nordmenn gjør i utenlandske nettbutikker er under 350 kroner og dermed unngår man moms. Vi mener det er denne regelen som gjør at utenlandske aktører tar en så stor del av markedet. Måten å bøte det på er ikke nødvendigvis noe norske aktører kan gjøre selv, der sitter norske politikere med nøkkelen, sier Andersen.

Andersen sier organisasjonen er opptatt av å fortelle medlemmene hva de tror vil påvirke utviklingen framover.

- Vi trekker fram de beste internasjonale eksemplene på nettbutikker og peker også på norske aktører, forteller direktøren.