Det opplyser Veterinærinstituttet.

Bakterien kan gjøre mennesker syke med influensalignende symptomer.

Den vanligste smittekilden er forurenset brønnvann. Også hunder kan bli syke av harepest.

Flere kanaler