GIR IKKE OPP: Per og Veronica Orderud håper på å bli frikjent. Her avbildet på Orderud gård i 2015. Arkivfoto: NTB scanpix
GIR IKKE OPP: Per og Veronica Orderud håper på å bli frikjent. Her avbildet på Orderud gård i 2015. Arkivfoto: NTB scanpix
0:00 | 0:52
Per og Veronica Orderud søker fredag om å få tatt opp igjen trippeldrapssaken mot dem.

Privatetterfrosker Tore Sandberg sier til P4-nyhetene at flere nye bevis skal sørge for at Per og Veronica Orderud blir frikjent for trippeldrapet på Orderud gård i 1999.

– Vi har et utelukkelsesbevis for de to og et svært stort antall begrunnelser for at saken må gjenopptas, sier Sandberg.

Fremdeles er ingen dømt
Ingen er dømt for å faktisk ha utført drapene på Kristian Magnus og Marie Orderud, samt deres datter Anne Orderud Paust, natt til pinseaften 22. mai 1999. Per og Veronica Orderud ble i Eidsivating lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års fengsel, Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel. Årsaken skulle være en konflikt om arv av gården. 

Alle de fire anket til Høyesterett, men Kirkemos sak ble tillatt prøvet og senere forkastet.

Sandberg peker blant annet på våpenbeviset som et moment som ikke stemmer.

– De har aldri bestilt noe våpen. De har aldri mottatt noe våpen og det har ikke skjedd noe våpenbytte, slik Grønnerød har forklart, sier Sandberg.

Saken fortsetter under bildet
Orderud
OMFATTENDE: Orderud-saken er en av de mest omtalte drapssakene i Norge. Her ankommer Per Orderud (t.h.) rettslokalene på Åråsen i Lillestrøm sammen med privatetterforsker Harald Olsen i 2002. Bak sees Pers kone Veronica Orderud. Foto: NTB scanpix

Nettside om Orderud-saken
Nylig opprettet også Sandberg en nettside der det fortløpende vil bli publisert videoer og tekster om saken, som han mener vil vise at ekteparet er uskyldig dømt.

– Det kommer nye beviser, nye omstendigheter, nye sakkyndigvurderinger og et annet motivbilde enn det som ble kjent i Orderud-saken, sier han.

Omfattende begjæring
Per og Veronica Orderud trakk i 2011 sin gjenopptakelsesbegjæring etter sju år, fordi de ønsket videre etterforskning av saken før den ble behandlet. 

Sandberg forteller at begjæringen som leveres inn i dag er en svært omfattende sak på rundt 700 sider, med dokumentvedlegg og videoer som har tatt mange år å ferdigstille.

– Det ligger veldig mye arbeid bak. Nå er Per og Veronica veldig optimistiske, sier Sandberg avslutningsvis.
Flere kanaler