De etterforsker saken som en straffbar handling, opplyser de til NTB.

Også en tredje person ble skadet i saken. Det er ikke mistanke om at det er brukt noen form for våpen.

Flere kanaler