Fordelingen av de ekstra politiansatte fordeles ut i fra innbyggertall, sykefravær hos egne mannskaper eller ekstraordinære behov som følge av nye tiltak fra regjeringen.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier politiet gjør dette for å opprettholde innsatsevne og for å kunne målrette innsatsen ut i fra hvor i landet behovet er størst.

Flere kanaler