Personell fra Forsvaret ble i dag sendt til halvøya for å vurdere om bomben kunne ligge over helgen, før den ble uskadeliggjort.

Politiet konkluderer med at det ikke er behov for evakuering før på tirsdag.

Området hvor bomben er funnet ble blant annet utsatt for et omfattende bombeangrep i 1945.

Flere saker

Må sørge for økt bemanning Hvis ikke forholdene for landets jordmødre bedres, vil det få alvorlige konsekvenser for de fødende. Fredag 16.08 2019
Flere kanaler