Det viser en ny meningsmåling utført av Respons Analyse for VG.

Nordlendinger og trøndere er mest positive til utbygging, men det er også et klart flertall ellers i landet.

Jernbanedirektoratet la i juli fram et kostnadsanslag som viste at en mulig jernbaneutbygging fra Fauske til Tromsø vil koste over 113 milliarder kroner.

Banen vil ifølge beregningene ikke være samfunnsøkonomisk lønnsom.

Flere kanaler