BARN OG MUNNBIND: Barn over 10 år bør også bruke munnbind på offentlig transport og på steder der det er tett med folk, mener professor. I dag kommer nye råd fra helsemyndighetene.
BARN OG MUNNBIND: Barn over 10 år bør også bruke munnbind på offentlig transport og på steder der det er tett med folk, mener professor. I dag kommer nye råd fra helsemyndighetene. Foto: Shutterstock
0:00 | 1:02
Fredag er det ventet at helsemyndighetene vil komme med en anbefaling om bruk av munnbind på kollektivtransport. 

Dette bør også gjelde for barn, mener professor i sosialmedisin ved NTNU, Steinar Westin. 

– I tette forsamlinger og på kollektivtransport, så tror vi absolutt at det er riktig at de også bruker munnbind. I hvert fall barn over ti år, sier Westin til P4-nyhetene. 

– Vet ikke nok
Ifølge Westin er det stor usikkerhet og motstridende opplysninger i forskningsmiljøene rundt hvor smittsomme barn egentlig er når det kommer til korona.

– Fremdeles er det overraskende at vi ikke vet nok om barn kan smitte og hvor mye de kan smitte videre selv om de blir lite syke selv, sier Westin. 

Det er uansett alltid best å være føre var, mener han. 

– Det er noe som heter føre-var-prinsippet og det er jo det vi har lent oss mye til i mange av beslutningene politiske myndigheter har tatt tidligere. Det tror jeg man skal holde fast ved, sier han. 

– Kan bli aktuelt for skolebarn
Også assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier det kan bli et aldersskille. 

– Det man går utifra i helsevesenet er at barn som er i skolealder begynner å komme i en alder hvor de kan bruke munnbind, mens det ofte er vanskelig for de som er under denne alderen, sier han og legger til:

– Så nøyaktig hvilken grense man vil sette gjenstår å se, sier Nakstad.