Foto: Shutterstock
0:00 | 0:49
Problemer med psyken gjør at flere og flere ikke orker å dra på jobb.

Tall P4-nyhetene har hentet fra NAV viser at det i fjerde kvartal 2022 ble registrert 107.329 sykefraværstilfeller på grunn av psykiske lidelser. Det er en økning på 11.783 sammenlignet med fjerde kvartal 2021. 

Tall for hele 2022 viser at 22 prosent av alt sykefravær NAV registrerte skyldes psykiske lidelser. Det er en økning på 8,1 prosent fra 2021. Bare muskel- og skjelettlidelser utløste mer sykefravær. Blant kvinner skyldtes 25 prosent av alt sykefravær i fjor psykiske lidelser, blant menn 19 prosent.

- Må få hjelp tidligere

Rådet for psykisk helse ser på økningen med stor bekymring. 

- Ikke minst også fordi vi som regel da bare blir enda sykere, og får et enda dårligere liv rett og slett, sier generalsekretær Tove Gundersen.

Gundersen mener mange som sliter kan hjelpes på et tidligere stadium, slik at mindre plager og uroligheter ikke fester seg for mye. 


- Det er altfor mange som ikke klarer å være i jobb, fordi de strever for mye, sier Gundersen. 

Mange bekymrer seg for penger
Dette viser seg også i rapporter og undersøkelser. I en fersk arbeidslivsundersøkelse fra HR Norge svarer nå 15 prosent at de har vært borte fra jobb i løpet av de siste seks månedene på grunn av personlige bekymringer og negativ sinnstilstand.

- Totalt sett så er det økonomi som bekymrer oss mest, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad. 

Han peker på at mange trolig merker den såkalte dyrtiden. 

- Og tallene viser at de som bekymrer seg mest, er mer syke enn de som er mer "Severin Suveren", sier Bolstad. 

- Bedre å jobbe noe

Direktør i NAV, Hans Christian Holte, sier urolige økonomiske tider kan ha virket inn på tallene, da de gjelder for månedene rett før jul i fjor. 

- Her er nok det eneste som er helt riktig å si at bildet er sammensatt, det kan være veldig mange ulike årsaker. Men at den tøffe situasjonen for mange før jul kan ha spilt inn, kan også tenkes, sier Holte.

Rådet for Psykisk helse mener samfunnet må kunne ta tak psykiske plager tidligere, men også legge til rette for at det er mulig å kunne være fleksibel på arbeidsplassen når plagene blir for store. 

- Det er mye bedre å komme på jobb to timer i løpet av en dag enn å ikke være på jobb i det hele tatt, sier Gundersen. 

NAV-direktøren sier seg enig at dette er noe som kan bedre den psykiske tilstanden for mange. 

- Vi har gode erfaringer med å også ha folk i jobb når de er sykemeldt eller har utfordringer. 

Holte sier dette krever tilrettelegging og planlegging fra både arbeidsplass og arbeidstager, men mener det er et godt grep som kan være med på å snu utviklingen. 

- Det å være i kontakt med arbeidsplassen sin er positivt for veldig mange, sier Holte.