Det melder NRK, etter at den Rettsmedisinske kommisjon i forrige uke ba om et slik tillegg før de kunne godkjenne rapporten.

Kommisjonen mente blant annet at psykiaterne ikke hadde tatt nok hensyn til at Breivik kunne ha prøvd å lure dem.
Flere kanaler