Noen barn venter i over 80 dager på å få hjelp til psykiske sykdommer.
Noen barn venter i over 80 dager på å få hjelp til psykiske sykdommer. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:55
- Dette er en varslet krise, som kan bli enda verre, sier kommunikasjonssjef i Mental Helse, Kristin Bergersen.

Tall P4-nyhetene har hentet fra Norsk Pasientregister viser at barn og unge til og med andre tertial i år har måttet vente i 53 dager på behandling i psykisk helsevern. Dette er sju dager lengre enn for ett år siden. 

Noen venter i 80 dager
Psykisk syke barn har krav på hjelp innen maks 65 dager, men i tre helseforetak klarer de ikke gi barna hjelp innenfor denne fristen. 

I Helse Nord-Trøndelag var ventetiden på 80 dager, på Nordlandssykehuset 70 dager og på Sykehuset Innlandet 67 dager, viser tallene.

- Det er fryktelig uheldig, sier avdelingsleder på Barne- og Ungdomspsykiatrisk, BUP, ved Hele Nord-Trøndelag, Bine Kristoffersen. 

Flere fristbrudd
Flere psykisk syke barn og unge får ikke hjelp innen fristen på 65 dager. Andelen fristbrudd var i andre tertial på 6,2 prosent. Per andre tertial i fjor var den 3,6 prosent.

Kristoffersen i Helse Nord-Trøndelag sier lange ventetider har vært et problem lenge, og at sykehuset ikke har hatt nok ansatte til å møte alle de syke barna. 

- Det er ikke bra, og jeg tror at i enkelte tilfeller kronifiseres vanskene i ventetiden, sier Kristoffersen. 

På avdelingen har de hatt økt pågang av syke barn de siste to årene. 

- Dette er en pasientgruppe som ikke høres og som ikke krever noe i media. Så det må settes inn nok folk, sier Kristoffersen. 

Etterlyser penger og ressurser
Helse Nord-Trøndelag har nå satt inn egne tiltak på avdelingen, og oppbemannet med flere stillinger. Ventetiden er nå på vei ned hos helseforetaket, men Kristoffersen etterlyser flere tiltak fra myndighetene. 

- Både her og nasjonalt har vi utfordringer med å rekruttere barnepsykiatere og psykologspesialister. Flere spesialister må på plass, sier Kristoffersen. 

Også Bergersen i Mental Helse etterlyser ressurser.

-  Nå har den nye regjeringen sagt at de skal i gang med en opptrappingsplan for psykisk helsevern, og det haster, sier Bergersen. 

Så langt i år har nesten 55.000 barn og unge fått helsehjelp i psykisk helsevern, og dette er en økning på 16 prosent fra i fjor.

Helseforetak

Ventetid psykisk helsevern for barn og unge/Andel fristbrudd

Helse Midt-Norge

61 dager / 13,9

Helse Nord

55 dager / 13,4

Helse Vest

51 dager / 1

Helse Sør-Øst

50 dager / 4,1