MANGE PSYKISK SYKE: Psykisk syke står bak hvert tredje drap eller drapsforsøk.
MANGE PSYKISK SYKE: Psykisk syke står bak hvert tredje drap eller drapsforsøk. Foto: Shutterstock
Tretti prosent av alle som har drept eller forsøkt å drepe noen i perioden 2014 til 2021 er alvorlig psykisk syke personer.

Det viser en fersk rapport fra Kripos.

Flere psykisk syke gjerningspersoner
Antallet psykisk syke personer som har drept eller forsøkt å drepe noen i årene fra 2018 til 2021 økte med 53 prosent sammenlignet med fireårsperioden før.

- Vi finner at det er en økning i vold begått av folk med alvorlige psykiske lidelser. Det kan være mange årsaker til dette, men i rapporten peker vi på en mulig forklaring knyttet til endringen i den psykiske helsevernloven i 2017, der manglende samtykkekompetanse blir innført som et vilkår for å legge inn folk med tvang, forteller analytiker i Kripos, Heidi Fischer-Norman, til P4-nyhetene.

149 av gjerningspersoner som har drept eller forsøkt å drepe noen i perioden 2014 til 2021 hadde en alvorlig psykisk lidelse. Disse står bak drap eller drapsforsøk på 179 fornærmede, viser rapporten.

Av gjerningspersonene med alvorlig psykisk sykdom er 83 prosent menn og 17 prosent kvinner.

Angriper oftere folk de ikke kjenner
I saker der psykisk syke gjerningspersoner begår drap eller drapsforsøk er ofrene oftere noen som ikke kjenner gjerningspersonen enn det er i saker der gjerningspersonen ikke er psykisk syk.

I 2019 ble en 67 år gammel kvinne angrepet og drept av en psykotisk gjerningsmann som var bevæpnet med en øks på en kirkegård i Haugesund. Han ble dømt til tvungent psykisk helsevern for drapet.

I oktober 2021 ble fem mennesker brutalt drept på Kongsberg. Elleve personer ble forsøkt drept. Gjerningsmannen, Espen Andersen Bråthen, var alvorlig psykisk syk. Bråten ble i juni i år dømt til tvungent psykisk helsevern.

Kripos skriver i rapporten at flere politidistrikt de siste årene har meldt inn bekymringer rundt voldsutøvelse og voldspotensial blant personer med alvorlige psykiske lidelser. Politiet opplever problemet som økende og spesielt utfordrende, skriver Kripos.

- Vi mener det ikke er umulig å fange opp disse tilfellene, men at det krever et godt tverretatlig samarbeid, sier Fischer-Norman.