Putin sier Russland gjentatte ganger har gitt uttrykk for vilje til i fellesskap å stå imot reelle trusler som internasjonal terrorisme, lokale væpnede konflikter og faren for ukontrollert opprustning av masseødeleggelsesvåpen.

Invitasjonen kommer samtidig som NATO-landene er samlet til toppmøte i London.

Flere kanaler