I Borgarting lagmannsrett ble Mohyeldeen Mohammad dømt til fengsel i to år og tre måneder for truslene, som besto av tre tekstmeldinger med utskjelling og en film på YouTube, der retten slo fast at Mohammad ga uttrykk for at Raja var en frafallen muslim og fortjener dødsstraff.

Men dommen ble anket til Høyesterett, som skal ta stilling til både straffeutmålingen og oppreisningskravet.

Flere saker

NRK har fått mange klager etter id-sending NRK har fått tilsendt mange klager etter gårsdagens id-sending. Mandag 25.05 2020
Flere kanaler