Foto: Shutterstock

Landsforeningen for barnevernsbarn raser mot økningen av tvang i barnevernsinstitusjoner.

I Nord-Trøndelag har det vært en tredobling i antall tvangssaker siste året.

Opplysninger om at flere barn utsettes for ulovlig tvang er alarmerende, sier leder for Barnevernsbarna Renathe Arevoll.

 

-Det er hårreisende. Hvorfor brukes tvang og hvorfor øker tvangsbruken, spør Arevoll.

 

Tvang brukes når det er fare for skade på personer, for å fjerne rusmidler eller når rømlinger skal hentes tilbake.

-Konsekvensen er at ungdommen bli mer utagerende. Alternativet er god kommunikasjon og å skape tillit til voksne, ifølge Arevoll.

Tvangsbruk i barnevernet er et økende problem som må stoppes umiddelbart, sier Arevoll

 

-Fordi det trykker ned barnet. Det brukes ikke tvang i vanlige norske hjem, hvorfor skal det da brukes i barnevernet, undrer Arevoll.Flere kanaler