Det er første gang dette skjer siden slutten av 1800-tallet.

Forsker Petter Wabakken ved Høyskolen i Innlandet sier til Aftenposten at det er etisk forkastelig å legge opp til en forvaltning hvor det tillates å skyte ynglende binne fra unger. Bjørn er sterkt utrydningstruet i Norge.

Flere kanaler