Domstolkommisjonen tok i rapporten orde for å kutte antall tingretter fra 60 til 22.

Urke mener flere stortingspolitikere ikke en gang har lest rapporten, og beskylder dem for å ha andre agendaer enn domstolenes beste.

Direktøren sier til Nationen at han savner en skikkelig prosess med en grundig høring og politisk behandling.

Flere kanaler