Ifølge familien skal de ha varslet kommunen og skolen om at de var urolig for sin egen sønn, men opplevde at dette ikke ble fulgt opp.

I tilsynsrapporten fra Fylkesmannen pekes det likevel på svakheter i tjenestene, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Fylkesmannen presiserer at den foreløpige rapporten kun har tatt for seg forvaltningen, og ikke selve drapssaken.

Flere kanaler