Siden i fjor høst har den svært smittsomme fugleinfluensaen spredt seg via trekkfugler til både ville og tamme fugler i Europa.

Mattilsynet innførte i november portforbud for fjørfe i fangenskap på Øst, - Sør, - og Sørvestlandet. Nå utvides dette til å gjelde Nordvestlandet og Midt-Norge også, skriver Nationen.

Flere kanaler