Fra 1. mars må du ha en refleksvest lett tilgjengelig fra førersetet i bilen. Dette er for å bli mer synlig når vi går ut av bilen for å sette ut varseltrekant, skifte punktert dekk eller legge på kjettinger.

 

Ifølge Statens vegvesen er det stor forskjell på kvaliteten på refleksvestene som er på markedet i dag. En person med en dårlig refleksvest kan utgjøre en like stor fare for seg selv og andre trafikanter som en person uten refleksvest.

 

For å kvalitetssikre refleksvestene satte derfor Vegdirektoratet et krav om at refleksvesten måtte være godkjent på bakgrunn av EUs direktiver.

 

Kravet gikk på at refleksvestene måtte være CE-merket og tilfredsstille kravene i enten EN-471 eller EN-1150 standardene. (Vernetøy til profesjonelt eller fritidsbruk.) Disse standardene setter krav til blant annet materialer, farger, reflektivitet og bestandighet for synbart vernetøy.

 

Går tilbake på kravet

Vegdirektoratet har nå gått tilbake på dette kravet, og nøyer seg med å anbefale at refleksvesten er godkjent etter de nevnte standardene. Dette gjør de fordi importører og forhandlere har problemer med å skaffe mange nok vester av denne typen.

 

Ikke bøteleggelser

Manglende bruk av refleksvest skal i første omgang ikke føre til bøteleggelse. Det skal være bileiers ansvar at det ligger en refleksvest i bilen, men det skal være et krav om  vest i bil for å få bilen EU-godkjent.  Både politiet og Statens vegvesens mannskaper vil etterspørre vest i forbindelse med kontroller, men altså ikke ilegge bøter i første omgang.

 

Tilsvarende krav om refleksvest er innført i flere andre europeiske land.


Flere saker

Vinn 50.000,- til ditt idrettslag!
Vinn 50.000,- til ditt idrettslag! Tirsdag 19.05 2020
- Ja til ølsalg i kiosker og bensinstasjoner Frp foreslår nok en gang å tillate salg av alkohol på kiosker og bensinstasjoner. Onsdag 27.05 2020
Flere kanaler