Fire av ti NHO-bedrifter sier at kontoen er så bunnskrapt at de ikke kan eller er usikre på om de kan betale feriepenger i år.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier til Dagbladet at han ikke er avvisende til LOs forslag om en lovendring for å styrke feriepengerettighetene. Men han peker på mulighetn til å flytte to uker av ferien til neste år.

Flere kanaler