Det pågår nå et arbeid for å revidere verneforskriftene for nasjonalparker, slik at det i større grad blir lovlig å sykle i disse områdene der hvor dette ikke går ut over verneverdiene, sier statssekretær Sveinung Rotevatn til avisa Nationen.

Norsk lov forbyr bruken av elsykler i verneområder som Dovrefjell, Jotunheimen og Rondane, blant annet av hensyn til villrein.

Flere kanaler