I 2009 ble det utbetalt over 174 millioner kroner i erstatning til personer som er utsatt for voldshandlinger i Norge.

- Økningen i utbetalinger kommer ikke av at det har blitt mer vold i samfunnet, men at stadig flere søker om erstatning fra oss, sier direktør i Kontoret for voldsoffererstatning, Remi Stand til P4.
Flere kanaler