Det er ett barn mindre enn året før, viser tall fra Adopsjonsforum.

Det kom flest barn fra Colombia, fulgt av Filippinene, Vietnam, Peru, Madagaskar og Kina.

Toppåret for utenlandsadopsjoner var 2002, da det ble adoptert nesten 800 barn til Norge.