Mens det ved årstusenskiftet var sju av ti femtenåringer som ble konfirmert kirkelig var det i fjor kun 56 prosent, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Samtidig øker andelen som konfirmerer seg borgerlig.

Flere kanaler