Mens det ved årstusenskiftet var sju av ti femtenåringer som ble konfirmert kirkelig var det i fjor kun 56 prosent, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Samtidig øker andelen som konfirmerer seg borgerlig.

Flere saker

Håper å nå langt med demonstrasjon I kveld avholdes det en demonstrasjon for arbeidsavklaringspengene foran Stortinget. Onsdag 22.05 2019
Flere kanaler