FÅ BARN: 126 barn ble adoptert fra utlandet i fjor.
FÅ BARN: 126 barn ble adoptert fra utlandet i fjor. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:41
Nordmenn adopterte totalt 126 barn fra utlandet i 2016. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Det er det laveste antallet siden 1970 da 109 utenlandske barn fikk norske foreldre og en nedgang på over 70 prosent på ti år.

- Flere måter å få barn på
- Dette er veldig sammensatt. En av grunnene er at det nå er mange flere par som lykkes med ulike former for fertilitetsbehandling og vi ser at antallet nye søkere går kraftig ned, forteller daglig leder i InorAdopt, Anita Frydenlund Austdal.

Hun får støtte av daglig leder i organisasjonen Adopsjonsforum, Øystein Gudim.

- Det at det de siste tiårene har kommet mange andre muligheter til å få barn er en viktig forklaring på at antallet som vil adoptere går ned, sier Gudim.

- Strengere regler
Gudim peker på at den viktigste årsaken til nedgangen er strengere regler for adopsjon i mange land.

- Færre barn i utlandet blir frigitt til adopsjon. Og mange land har en politikk der innenlandsadopsjon prioriteres slik at en først prøver å finne adoptivforeldre der og kun de barna en ikke klarer å plassere i hjemlandet sitt blir adoptert til andre land, sier daglig leder i Adopsjonsforum, Øystein Gudim.

Begge organisasjonene trekker fram Kina som et land der mange norske par tidligere adopterte fra men som nå er et land der få barn blir frigitt for internasjonal adopsjon.

- Det skyldes blant annet at landet har avviklet sin ettbarnspolitikk, forklarer Gudim.

- Ikke lenger så lang ventetid
For mange land var det tidligere svært lang ventetid på å få gjennomført en adopsjon. Det kan ha gjort at par velger vekk adopsjon, frykter Austdal i InorAdopt.

- Jeg tror mange tenker at det å adoptere er en lang og omstendelig prosess og ikke har fått med seg at ventetiden på flere av våre samarbeidsland er veldig kort, sier Austdal i InorAdopt.

Organisasjonen samarbeider med seks land om internasjonal adopsjon.

- Dette med lang ventetid har endret seg for en del land. Hvis du vil adoptere fra Kina så er det nå over ti års ventetid. Mens fra land som vi samarbeider med, for eksempel Taiwan var det seks måneders ventetid i fjor og i Ungarn 14 måneder, sier Austdal.

Mangel på par som vil adoptere
Hun oppfordrer flere til å vurdere adopsjon.

- Vi har stort behov for flere søkere for det er fortsatt veldig mange barn som trenger familier, forklarer Austdal.

Adopsjonsforum merker også en nedgang i antall søkere.

- I dag har vi i overkant av 230 par som er i prosess. Det er en kraftig nedgang fra hva vi hadde for ti år siden da tallet var over 1200, sier Gudim.

De siste månedene har de derimot hatt en oppgang i antall søkere.

- Det tror vi skyldes at prosessen ikke tar like lang tid som for to-tre år siden. I tillegg har adopsjonsstøtten økt og dermed er prosessen blitt rimeligere, sier Gudim.

Tror enda færre adopteres i 2017
Gudim tror tallene på utenlandsadopterte vil fortsette å falle.

- Antallet vil gå ytterligere ned i år. Internasjonal adopsjon vil nok stabilisere seg på det nivået det er nå, sier han.
Flere kanaler